တကယ္လို ့..


တကယ္လို ့သာ ေတာင္ၾကီးေတြက ေရးစရာမွတ္စရာ စာအုပ္ၾကီးေတြမ်ား ၿဖစ္လာၾကမယ္...
ေရကန္ထဲက ကန္ေရေတြဟာလည္း ေရးစရာ မွင္ေရေတြမ်ား ၿဖစ္ကုန္ၾကၿပီးေတာ့...
သစ္ပင္ေတြကလည္း ေရးစရာ ခၽြတ္စရာ မွင္တံ၊ ကေလာင္တံ၊ ခဲတံေတြမ်ား ၿဖစ္လာၾကမယ္ ဆိုရင္ေတာင္...


ဒီကမာၻေလာကၾကီးထဲက အလြန္႔အလြန္ ကံဆိုးၾကလြန္းလို႔ အၿမဲတမ္းဒုကၡနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ၾကရတဲ့ စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲ အတိဒုကၡၿဖစ္ေနၾကသူေတြရဲ့ အစစ္အမွန္ ဘဝသရုပ္ကို အဲဒီ စာအုပ္ၾကီးေတြထဲမွာ ကန္ေရေတြေလာက္ရွိတဲ့ မွင္ေတြနဲ႔ သစ္ပင္ သစ္ကိုင္းေတြက ၿဖစ္ေပၚလာ ၾကတဲ့ မွင္တံ ကေလာင္တံေတြ သံုးၿပီး ေဖာ္ၿပဖို႔ရာ စံုစံုေစ့ေစ့ ၿပည့္စံုလံုေလာက္ေအာင္ ေရးစြမ္းႏိုင္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး လို ့ပညာရွင္ ဂ်က္ေကာ့ဘိုဟ္မီး ကဆိုထားပါတယ္။

ဓမၼဝီရ-သႏၱာ

0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: