ဗုဒၶပံုေတာ္


ဒီပံုေလးကိုလည္း မနည္းၾကိဳးစားပမ္းစားနဲ႔ တင္ရတာပါပဲ။
ကၽြန္မတို႔ရဲ ့ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ တာ၀တိ ံသာမွာ မယ္ေတာ္မိနတ္သားကို ၀ါတြင္းသံုးလ အဘိဓမၼာ ခုႏွစ္က်မ္းတရားေဟာၿပီး၊ လူ့ၿပည္ကို ၿပန္လည္ၾကြၿမန္းလာခ်ိန္ သီတင္းကၽြတ္လၿပည့္ေန႔ ပံုေတာ္ပါပဲ။
သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြတို႔ ပူေဇာ္ႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။

0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: