ပယ္ဆု ပန္ဆု

သာသနာထြန္းကားလာတာဟာ ရွင္အာနႏၵာရဲ့ ပန္ဆုတစ္ပါးၿဖစ္တဲ့ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ တရားေတာ္ အားလံုးကို နာၾကားရတာေၾကာင့္လည္း ၿဖစ္တယ္။ ရွင္အာနႏၵာဟာ ဘုရားရွင္ရဲ့ တရားအားလံုးကို ၿပန္လည္ပို့ခ် ေပးခဲ့ၿခင္းဟာ သာသနာေတာ္ကို လက္ဆင့္ကမ္းလာၿခင္းပဲလို့ ယူဆႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္မ သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးကေၿပာတာေၾကာင့္၊ ကၽြန္မလည္း စိတ္၀င္စားတာနဲ့ ရွင္အာနႏၵာရဲ့ပယ္ဆုု၊ ပန္ဆုတို့ကို တရားစာေပေတြ လိုက္စားတဲ့ ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ကို ေမးၿမန္းၿပီး ၿပန္လည္ေရးသားလိုက္ၿခင္းပါပဲ။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္အခ်ဳိ့လည္း စိတ္၀င္စားမယ္ ထင္လို့ပါ။

ေဂါတမၿမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္မွာရွင္အာနႏၵာကဘုရားရွင္အားပယ္ဆု(၄)ပါးနဲ ့ ပန္ဆု(၄)ပါးဆိုၿပီးေတာင္းခဲ့ပါတယ္။

ပယ္ဆု(၄)ပါး

(၁)ၿမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ခံရရွိတဲ့ ေကာင္းၿမတ္ေသာ သကၤန္းတို့ကို မခ်ီးေၿမွာက္လိုပါ။
(၂)ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ လက္ခံရရွိတဲ့ ေကာင္းၿမတ္ေသာ ဆြမ္းတို့ကို မခ်ီးေၿမွာက္လိုပါ။
(၃)ၿမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူဂႏၶကုဋိတိုက္တစ္တိုက္ထဲတြင္ ေနရန္ခြင့္မၿပဳေစလိုပါ။
(၄)ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ တစ္ပါးတည္းကိုသာ သီးၿခားပင့္ေသာေနရာသို့ ေခၚမသြားေစလိုပါ။

ပန္ဆု(၄)ပါး
(၁)ၿမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားတပည့္ေတာ္ လက္ခံထားေသာ ပင့္ဖိတ္ရာအရပ္သို့ၾကြေတာ္မူ
ေစခ်င္ပါသည္။
(၂)ရပ္ေ၀းဘုရားဖူးမ်ားအတြက္ ဘုရားတပည့္ေတာ္ ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ ဖူးေတြခြင့္ေပး ေတာ္မူေစခ်င္္ပါသည္။
(၃)ဘုရားတပည့္ေတာ္ ယံုမွားသံသယရွိ၍ ေမးေလွ်ာက္လိုေသာအခါ ေမးေလွ်ာက္ခြင့္ၿပဳ ေစခ်င္ပါသည္။
(၄)ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ မ်က္ကြယ္တြင္ ေဟာသမွ်တရားမ်ားကို တပည့္ေတာ္အား ၿပန္လည္ ေဟာၾကားေပးေတာ္မူ ေစခ်င္ပါသည္။

0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: