ရွင္အာနႏၵာရဲ့ပယ္ဆု၊ပန္ဆုေတြကိုသိရေတာ့၊ရွင္အာနႏၵာရဲ့စိတ္ဓါတ္ကိုကၽြန္မအေတာ္ေလး ေလးစားမိတယ္။
ပန္ဆုေတြကလည္းသူ့တစ္ဦးအတြက္သာမကအားလံုးအတြက္အက်ဳိးရွိေစခဲ့တာအမွန္ပဲ။
ဒါေၾကာင့္လည္းကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းေၿပာတဲ့သာသနာကိုလက္ဆင့္ကမ္းလာၿခင္းဆိုတာကိုလည္းကၽြန္မ

ေထာက္ခံမိတယ္။
ကၽြန္မတို့ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြလည္းဘုရားရွိခိုးတဲ့အခါမ်ဳိးမွာဆုေတြေတာင္းတတ္ၾကတယ္။

ကိုယ္ၿဖစ္ခ်င္တာေတြအမ်ားဆုေတာင္းေလ့ရွိတာပါပဲ။ဒုကၡေရာက္တဲ့အခ်ိန္မ်ဳိးဆိုပိုၿပီးဆုေတာင္းေတာ့တာပဲ။
တစ္ခါတစ္ေလမ်ားဆိုရင္ဆုေတာင္းေနတာကဘုရားရွိခိုးတာထက္ကိုအခ်ိန္ပိုၾကာေနတတ္တာေတြ့ဖူးပါတယ္။
အဲဒီအခါမွာရွင္အာနႏၵာလိုေကာင္းတဲ့ဆုေတာင္းေလးေတြၿဖစ္ၾကဖို့လိုပါတယ္။
ကိုယ့္ဆႏၵေတြ၊ကိုယ္လိုအပ္တာေတြထက္အမ်ားအတြက္ကိုပါဆုေတာင္းေပး၊ေမတၱာပို့ၾကမယ္ဆိုရင္ပိုၿပီးၿပည့္စံု
လိမ့္မယ္လို့ကၽြန္မေတာ့ယူဆမိတယ္။

0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: