ဘ၀

ၿဖစ္ခ်င္တာက......ဆႏၵ
ၿဖစ္ေနတာက......ဘဝ
ၿဖစ္သင့္တာက.....သဘာဝ တဲ့
တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့...
ၿဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵေတြကိုမ်ဳိသိပ္ထားရၿပီး
ၿဖစ္ေနရတဲ့ဘ၀မွာ
ၿဖစ္သင့္တာကိုပဲ ဦးစားေပးေနရတယ္ေလ။

1 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္:

chocothazin said...

ဒီကဗ်ာၾကိဳက္လို ့ကူးသြားတယ္ေနာ္။