ေဖေဖၚ၀ါရီေန႔ရက္မ်ား

http://www.davidgregoryonline.com/images/l-cra/Linnea/img2L.jpg

ေဖေဖၚ၀ါရီလမွာ အထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလိုပါပဲ။ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၂ရက္ေန႔၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၃ရက္ ေန႔နဲ႔ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄ရက္ေန႔မ်ားဟာ ထူးျခားတဲ့ေန႔မ်ားျဖစ္ပါတယ္။


ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၂ရကေန႔ဟာ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ျဖစ္သလို၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၃ဟာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႔ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႔ေမြးေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄ကေတာ့ ခ်စ္သူမ်ားေန႔အျဖစ္ တကမာၻလံုးက သတ္မွတ္ထားတဲ့ေန႔ပါ။ သို႔ေပမယ့္ လူအမ်ားဆံုး စိတ္၀င္စားျခင္းေတြ႔ရတာကေတာ့ Valentine Day လို႔ ေခၚဆိုၾကတဲ့ ခ်စ္သူမ်ားေန႔သာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔ကေတာ့ ထူးျခားတဲ့ အထိမ္းအမွတ္ေန႔အျဖစ္ ရုံးပိတ္ရက္ သတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အဓိပၸါယ္ကို ေကာင္းစြာ မသိေပမယ့္လည္း ျပည္ေထာင္စုေန႔ အျဖစ္ေတာ့ သိထားၾကပါတယ္။


ကၽြန္မတို႔ငယ္ငယ္ ေက်ာင္းသုူဘ၀ကဆိုရင္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေန႔ကို တစ္ေက်ာင္းလံုးရွိ ေက်ာင္း သား/ သူမ်ား က ဆရာ/ဆရာမမ်ားနဲ႔အတူ အလံေတာ္လာမယ့္ေနရာကေနေစာင့္ႀကိဳၾကရပါတယ္။ ခုေခတ္ ကေလးငယ္မ်ား ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အဓိပၸါယ္က္ိုေတာင္ ေကာင္းစြာသိပါ့မလားပဲ။


ေဖေဖၚ၀ါရီ၁၂ရက္ေန႔ ကို ျပည္ေထာင္စုေန႔ လို႔သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔ဟာ တစ္ျပည္လံုးရွိ တိုင္းရင္းသား အေပါင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့ ေန႔တစ္ေန႔လည္းျဖစ္ပါတယ္။


၁၉၄၆ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ေရႊတိဂံုကုန္းေတာ္ အလယ္ပစၥယံ၌ က်င္းပေသာ ဖ.ဆ.ပ.လ ညီလာခံႀကီးက ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမွဳတြင္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး လက္တဲြ၍ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ အတူတကြ လြတ္လပ္ ေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံထူေထာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ကာ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ေျမာက္ရန္ ျမန္မာ ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


၁၉၄၇ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ဟာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ သြားေရာက္အေရးဆိုၾကစဥ္က ျပည္မႀကီးေရာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားပါ လြတ္လပ္ေရး ေပးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားမပါေသာ လြတ္လပ္ေရးသည္ ျမန္မာတို႔အတြက္ အဓိပၸါယ္မရွိေသာ လြတ္လပ္ေရးျဖစ္သည္ဆိုတာာေၾကာင့့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို ျပည္မႀကီးႏွင့္တၿပိဳင္တည္း လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ အေရးဆိုခဲ့ၾကျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။


ထို႔ေနာက္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ နံနက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေတာင္တန္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္မႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ သေဘာတူညီေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပကိုေရးထိုးခဲ့ပါေတာ့တယ္။


သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ဆိုသည္မွာ တတိုင္းျပည္လံုးရွိ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု၏ ေသြးစည္းညီညြတ္ မွဳကိုျပႏိုင္ခဲ့ေသာေန႔ အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားအားလံုး မေမ့အပ္ေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္တဲ့ ေဖေဖၚ၀ါရီ၁၂ရက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ကို ရုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာကိုသိရပါတယ္။

ထို႔အတူ ေဖေဖၚ၀ါရီ၁၃ရက္ေန သည္လည္း ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ အာဇာနည္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ ရတဲ့ အာဇာနည္သူရဲေကာင္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႔ ေမြးေန႔ျဖစ္တဲ့ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၃ရက္ဟာလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တစ္ရက္လို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ယခုအခါမွာေတာ့ လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၃ရက္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ကိုပင္ေမ့လို႔ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄ရက္ျဖစ္တဲ့ Valentine Day ကိုေတာ့ အထူးတလည္ အမွတ္တရျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကပင္ Valentine Day ကို ဘယ္သြားမလဲ။ ဘာလုပ္မလဲ စသည္ ျဖင့္ အေရးတယူျဖစ္ေနၿပီး ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားကိုေတာ့ ေမ့ေလ်ာ့လို႔ေနပါတယ္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ အမွတ္ရေစဖို႔ ကၽြန္မတို႔ငယ္ငယ္က သင္ၾကားခဲ့ရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္း ကိုဂုဏ္ျပဳတဲ့ ကဗ်ာ ေလးတစ္ပုဒ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ခုဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီကဗ်ာကို ကေလးလူငယ္ေတြ သိပါအံုးမလားပဲ။


“ေဖေဖၚ၀ါရီဆယ့္သံုးမွာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ပါ၊
တေထာင္ကိုးရာတဆယ့္ငါး

ေရွ႕ေနဦးဖာသား၊
ဇာတိနတ္ေမာက္မေကြးခရိုင္

သိၾကမ်ားခုတိုင္၊
ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္တဲ့ဇာနည္ဖြား၊

မိခင္ေဒၚစုသား။

တေထာင္ကိုးရာေလးဆယ့္ခြန္

ေျပာင္းႂကြတမလြန္၊
မ်က္ရည္ၿဖိဳင္လို႔ဘ၀င္ညႇိဳး

ဇူလိုင္တဆယ့္ကိုး၊
ျပည္ေထာင္လြတ္ေရးႀကိဳးပမ္းေအာင္
ျပည္ခ်စ္ဒို႔ေခါင္းေဆာင္၊
ဆိုရွယ္လစ္ေဘာင္လမ္းစဥ္မ်ား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်မွတ္သြား။
ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ေက်းဇူးရွင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ဖခင္၊
ေကာင္းေစခ်င္တဲ့မွာစကား ငါတို႔မေမ့အား’’

ခုေခတ္လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔လည္း မွတ္သားထားသင့္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းကဗ်ာေလးပါ။

လူမွာ အေရးႀကီးဆံုး ႏွစ္ခုပဲရွိတယ္၊ အဲ့ဒါက ကိုယ္က်င့္တရားရယ္၊ အမွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးမႈ (Love of truth) ရယ္ ဒါပဲျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေနရာမွာမဆို အမွန္ကို အမွန္အတိုင္းေျပာရမယ္၊ ေျပာ၀ံ့တဲ့ သတၱိ လည္းရွွိရမယ္။” ဒါကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့စကားေလးပါ။


ဒီႏွစ္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႔ ၉၅ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔လို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဖေဖၚ၀ါရီ၁၃ရက္ရဲ႔ ေန႔ထူးေန႔ ျမတ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ေရးသားလိုက္ရျခင္းပါ။


ေဖေဖၚ၀ါရီ၁၄ရက္ေန႔ျဖစ္တဲ့ Valentine Dayအေပၚ လူေတြရဲ႕ အာရံုစိုက္မႈဟာ ယခုအခါမွာ ပိုၿပီး ႀကီးမားေနပါတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး Gelasiusက ေအဒီ(၄၉၈)ခုႏွစ္ အေရာက္မွာ Valentine Day ကိုေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္တဲ့အေၾကာင္း တရား၀င္ေၾကျငာထားပါတယ္။ ခရစ္ယန္ မဟုတ္တဲ့ သူေတြေရာ၊ ဥေရာပေဒသက မဟုတ္တဲ့သူေတြပါ ဒီပြဲေလးကို ဆင္ႏႊဲခြင့္ ရလာပါ ေတာ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ ပိုင္းေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၄)ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ Valentine Day ဟာ ခ်စ္ျခင္းဖြဲ႕ သေကၤတတစ္ခု အျဖစ္ တစ္ကမာၻလံုး လက္ခံယံုၾကည္ၿပီး အမွတ္တရ က်င္းပခဲ့ၾကတာ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိပါပဲ။ Valentine Day ျဖစ္ေပၚလာျခင္းအေၾကာင္းကေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးပါပဲ။ အဲဒီအေၾကာင္း အရာနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ေတာ့ မေရးသားခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ Valentine Day ရဲ႔ ဒ႑ာရီမ်ားစြာ ရွိၾကတယ္လို႔ လည္းဆိုၾကပါတယ္။ အမွန္အတိုင္း၀န္ခံရရင္ အဲဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္လည္း အေသအခ်ာ သိပ္မသိပါဘူး။


ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံ ကၽြန္မတို႔လူမ်ဳိးအေနနဲ႔သိသင့္တာက ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၂ရက္နဲ႔ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၃ရက္မ်ားသာျဖစ္ ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေန႔နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ မ်ားဟာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ Valentine Day ကေတာ့ ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ အမွတ္တရေန႔တစ္ေန႔သာျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ မဟုတ္ပါဘူး။ အမွတ္တရေန႔နဲ႔ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔ခဲြျခားနားလည္ထားဖို႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ လည္း ကၽြန္မတို႔ရဲ႔ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ကို သတိတရရွိၾကေစဖို႔ ဒီပိုစ့္နဲ႔အတူ သတိေပးကာ ဂုဏ္ျပဳျခင္း သာျဖစ္ပါတယ္။


မွတ္ခ်က္။ ။ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဆီေလ်ာ္မွဳမရွိျခင္းအတြက္ ပိုစ့္လာဖတ္သူမ်ားကို အထူး ေတာင္းပန္ပါတယ္။

18 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္:

kiki said...

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၂ နဲ့ ၁၃ ရက္ေတြ ကိုေတာ့ သိတယ္ ။

၁၄ ရက္ ကိုေတာ့ မသိဘူး .. ကိုယ္နဲ ့မွ မဆိုင္တာ ပဲ ေလ ..( အားငယ္စြာ နဲ့ ေျပာ သံ )..
ခုမွေတာ့ မသိခ်င္ေယာင္ဆက္ေဆာင္ေနလိုက္တာပဲ ေကာင္းပါတယ္ ... ( ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္ အားေပးသံ..) း))

sonata-cantata said...

ေဖေဖၚ၀ါရီမွာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ႏွစ္ရက္ေတာင္ ရွိတာေနာ္
အျပင္မွာ ေအးခ်မ္းသေလာက္ ရင္ထဲက အေႏြးဓာတ္ေတြနဲ႔ လွပေနတဲ့ ပင္လံုက ေဆာင္းမနက္ခင္ေလးကို သတိရ သြားေစပါတယ္ အနမ္းေရ...

သူႀကီးမင္း (တုုံးဖလား) said...

ဟုတ္တယ္။ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ကုိ တန္ဖုိးထားသင့္တယ္။
က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး တန္ဖုိးထားသင့္တဲ့အရာပါ။

ေန၀သန္ said...

တကယ္ေကာင္းမြန္တဲ့ စာေလးပါ... အမေရ.... တကယ္ေတာ့ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ား ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကတာ ၁၃ ရက္ေန႔ပါ... ၁၂ ရက္ေန႔ေတာ့သိမွာေပါ့ ေက်ာင္းပိတ္တာကိုး..... း(((

မိုးစက္အိမ္ said...

ေကာင္းလိုက္တဲ ့ပို ့စ္ေလးအမေရ ဒါေတြကိုခုလူငယ္ေလး
ေတြခြဲၿခားသိၿမင္တတ္ရင္ေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ လူငယ္ဆို
ေတာ့လည္းေခတ္ကရွိေသးတယ္ေလ ဘာၿဖစ္ၿဖစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ
14 ေရွ ့မွာ ၿပည္ေထာင္စုေန ့နဲ ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန ့လို
အစားထိုးမရတဲ ့ ၾကီးက်ယ္ၿမင့္ၿမတ္တဲ ့ ေန ့ထူးေန ့ၿမတ္
ေတြရွိေနတယ္ဆိုတာသိကိုသိထားသင့္ပါတယ္ဗ်ာ

Anonymous said...

ဒါကေတာ့ ဒီလုိရွိပါတယ္ ဟုိဟာကေတာ့ဟုိလုိရွိပါတယ္
ေယာင္၀ါးေတြမ်ားေနတဲ့ေလာကၾကီးထဲ ေယာင္၀ါး၀ါးေတြျဖစ္ကုန္ၿပီ ေနာင္ဆုိရင္ ရင္ေလးစရာအေနအထားပါပဲ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂၊၁၃ မွာဘာလုပ္မလဲဆုိတာထက္ ၁၄ မွာဘာလုပ္မလဲဆုိတာကုိ အေလးအနက္ထားေနၾကၿပီေလ ၁၄ ရက္ေန႔ဆုိ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ပန္းစီး ပုိ႔ေပးမယ့္အစီအစဥ္ေတြ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲေတြ ၁၄ ရက္ေန႔ၾကီးပဲ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ အထင္ကရ ေန႔ၾကီးလုိျဖစ္ေနတာကလား ေျပာရရင္ ရင္ေတြ ေမာတယ္ဗ်ာ

ေရတစ္ခြက္ေလာက္ အနမ္းရယ္ ကၽြန္ေတာ္ေမာင္ဖုိးနမ္းပါ ဟိဟိ

ဂ်စ္တူး ( မံုရြာ ) said...

ပုလင္းကေလးနဲ ့ပန္းကေလး-(လွလို္က္တာဗ်ာ)
စိတ္ကူးေကာင္းလိုက္တာ-အနမ္းမ်ားစြာေပးသြားတယ္
ဓါတ္ပံုကေလးကိုပါ-လူကိုေတာ့ေပးရဲဘူး(စိတ္ဆိုးမွာစိုးလို ့)

စည္သူ said...

ဘာမွ မေျပာခ်င္ပါဘူးဗ်ာ..

ခုလိုေရးသားေဖာ္ျပမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႔ပါေစဗ်ာ..

ေလးစားစြာျဖင့္
စည္သူ

စည္သူ said...

ဘာမွ မေျပာခ်င္ပါဘူးဗ်ာ..

ခုလိုေရးသားေဖာ္ျပမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႔ပါေစဗ်ာ..

ေလးစားစြာျဖင့္
စည္သူ

စည္သူ said...

ဘာမွ မေျပာခ်င္ပါဘူးဗ်ာ..

ခုလိုေရးသားေဖာ္ျပမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႔ပါေစဗ်ာ..

ေလးစားစြာျဖင့္
စည္သူ

ကိုလူေထြး said...

ရွိေသးတယ္.. တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေန႕.. ဒီတႏွစ္ေတာ့ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႕ က်တယ္တဲ့...

းဝ)

ေႏြဆူးလကၤာ said...

ရွိေသးတယ္ေလ။ ေဖေဖာ္ဝါရီဟာ ေလးႏွစ္တစ္ခါပဲ သူ႔သားေလးကို ေတြ႔ခြင့္ရတဲ႔ မိခင္တစ္ေယာက္ေပါ့။

ကုိတုိး said...

မ အနမ္းေရ လာလည္သြားတယ္ဗ်ာ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ အမွတ္တရစရာေလးေတြ အမ်ားၾကီးရွိတာပဲေနာ္။ 14 ရက္ေန႕ေတာ့ဆုိင္တယ္ထင္တာပဲေနာ္။
အဆင္ေျပေပ်ာ္ရႊင္ပါေစခင္ဗ်ာ။

~ဏီလင္းညိဳ~ said...

မအနမ္းေရ...
ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကို အစ္ကိုလူေထြးက အရင္ေျပာသြားတယ္....ဟြင္းးးးးး
အဲ့ဒီရက္ေတြ....မွာဆင္ႏြဲခဲ့ရဖူးတဲ့ ေက်ာင္းသားငယ္ေလးတစ္ေယာက္....
အဲ့ဒီေန႔အထိမ္းအမွတ္ကဗ်ာေလးကို မူလတန္းေက်ာင္းသားဘ၀မွာ ႏႈတ္တိုက္ ေအာ္က်က္ခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားငယ္ေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ရတာမို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ....း(
ခင္မင္တဲ့
ဏီလင္းညိဳ

ေမာင္ေကာင္း said...

အမွတ္တရနဲ႔ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္အေၾကာင္းေလး ဖတ္မွတ္သားသြားပါတယ္အစ္မေရ..
အခုလို သတိတရျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါပဲ..။
စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာစြာျဖင့္ စာေကာင္းေပမြန္မ်ား ဆက္လက္ေရးသားႏုိင္ပါေစ...။

စံလင္းထြန္း said...

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ကဗ်ာေလး ဖတ္သြားပါတယ္။

Unknown said...

သတိေပးတဲ့ပိုစ့္ေလးပါ
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

သဒၶါလိႈင္း said...

အခုလိုအမွတ္တရေဖၚျပေပးတာေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။။

ခင္တဲ့
သဒၶါ