ဓာရဏပရိတ္ေတာ္( ျမန္မာလိုအနက္အဓိပၸါယ္)

ဓာရဏပရိတ္ေတာ္ (ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အာေ၀ဏိက ဂုဏ္ေတာ္၁၈ပါး)
ဒီေန ့၀ါဆိုလကြယ္ ဥပုသ္ေန ့အခါသမယမွာ ဘာသာေရးနဲ ့ပတ္သတ္တာကို ပိုစ့္တင္ခ်င္လို ့စဥ္းစားရာမွ ဒီဓာရဏပရိတ္ေတာ္ ျမန္မာလိုအနက္အဓိပၸါယ္ကို ပဲအလြယ္တကူ ေရးသားတင္ျပလိုက္ျခင္းပါ။

ဓာရဏပရိတ္ေတာ္ကို ေန ့စဥ္မွန္မွန္ရြတ္ဖတ္ပါက သူတစ္ပါးလက္နက္၊ သူတစ္ပါးပေယာဂ ျဖင့္ေသရျခင္း၊ က်ား ေျမြစသည္သားရဲတိရိစာၦန္တို ့ကိုက္ကာေသရျခင္း၊ ေခ်ာက္ကမ္းပါးက် ကာေသရျခင္း၊ ေရနစ္ေသရျခင္း၊ ကားေမွာက္ကာေသရျခင္း စသည့္ ဥပေစၦဒကကံျဖင့္ ေသရျခင္းမ်ား ကင္းလြတ္ႏိုင္ပါတယ္လို ့ဆိုပါတယ္။ ေသျခင္း၄မ်ဳိးမွာ ဥပေစၦဒကကံျဖင့္ ေသရျခင္းဟာ အဆိုး၀ါးဆံုးလို ့ကၽြန္မထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓာရဏပရိတ္ေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္သင့္ပါတယ္။ ဓာရဏပရိတ္ေတာ္ဟာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ ့အာေ၀ဏိကဂုဏ္ေတာ္ ၁၈ပါး ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္မကေတာ့ ဓာရဏပရိတ္ေတာ္ကို ခုလိုအတိုင္း ျမန္မာလိုအနက္အဓိပၸါယ္အတိုင္းပဲ ရြတ္ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာလို အနက္အဓိပၸါယ္မသိေသးသူမ်ားလည္း ရွိေကာင္းရွိမယ္ထင္လို ့ ပိုစ့္တင္လိုက္ျခင္းပါ။

၁။ ဘုန္းေတာ္အနႏၱႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၏အသက္ေတာ္ကို မည္သူမွ်မျပဳႏိုင္၊ ထို ့အတူ တပည့္ေတာ္အားလည္း ျဖစ္ပါေစသတည္း။

၂။ ကံေတာ္အနႏၱႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌လြန္ေလၿပီးေသာ အတိတ္ကာလအဖို ့၌ အပိတ္အပင္အတားအဆီးမရွိေသာ ၫာဏ္ေတာ္သည္ျဖစ္၏။

၃။ ၫာဏ္ေတာ္အနႏ ၱႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌ ေနာင္လာလတၱံ ေသာ အနာဂတ္ကာလအဖို ့၌ အပိတ္အပင္အတားအဆီးမရွိေသာ ၫာဏ္ေတာ္သည္ျဖစ္၏။
၄။ တန္ခိုးေတာ္အနႏ ၱႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌ ယခုပစၥဳပၸန္ ကာလအဖို ့၌ အပိတ္အပင္အတားအဆီးမရွိေသာ ၫာဏ္ေတာ္သည္ျဖစ္၏။

၅။ အားေတာ္အနႏ ၱႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌ ကိုယ္ျဖင့္ျပဳေသာ အမွဳတို ့သည္ ၫာဏ္ေတာ္၏ေနာက္သို ့လိုက္သည္သာတည္း၊ ၫာဏ္ေတာ္သည္ေရွ ့သြား ျဖစ္သည္သာတည္း။

၆။ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာအေပါင္းတို ့၏ ရွိခိုးပူေဇာ္ျခင္းကိုခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌ ႏွဳတ္ျဖင့္ျပဳေသာအမွဳတို ့သည္ ၫာဏ္ေတာ္၏ေနာက္သို ့လိုက္သည္သာ တည္း၊ ၫာဏ္ေတာ္သည္ေရွ ့သြားျဖစ္သည္သာတည္း။

ရ။ အလံုးစံုေသာ တရားအေပါင္းကို သိျမင္ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌ စိတ္ ျဖင့္ျပဳေသာအမွဳတို ့သည္ ၫာဏ္ေတာ္၏ေနာက္သို ့လိုက္သည္သာတည္း၊ ၫာဏ္ေတာ္သည္ ေရွ ့သြားျဖစ္သည္သာတည္း။

၈။ ၀ိဇၨာသံုးပါး၊ ၀ိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏတစ္ဆယ့္ငါးပါးတို ့ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌ သတၱ၀ါတို ့၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုျပဳလိုေသာ ဆႏၵေတာ္၏ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသည္ မရွိပါတကား။

၉။ ေကာင္းေသာစကားကိုဆိုေတာ္မူတတ္ေသာျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌တရားေဟာ ေျပာျခင္း၏ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသည္မရွိပါတကား။

၁၀။ ေလာကသံုးပါးအေၾကာင္းကို သိျမင္ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌ သတၱ၀ါ တို ့၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လုံ ့လ၀ီရိယ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသည္မရွိပါတကား။

၁၁။ မယဥ္ေက်းေသာ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱ၀ါအေပါင္းတို ့ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ဆံုးမေတာ္မူ တတ္ေသာျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌ ရယ္ျမဴးလို၍ျပဳမူေျပာဆိုျခင္းသည္မရွိပါတကား။

၁၂။ လူ၊ နတ္၊ျဗဟၼာအေပါင္းတို ့၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌ သတိလြတ္၍မွားယြင္းေသာ ျပဳမူေျပာဆိုျခင္းသည္မရွိပါတကား။

၁၃။ သစၥာေလးပါးတရားကို ဆရာမရွိပဲ ကိုယ္ေတာ္တိုင္သိျမင္ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌ ၫာဏ္ေတာ္ျဖင့္ မဆင္မျခင္အေစာတလွ်င္ျပဳေသာ အမွဳသည္မရွိပါတကား။

၁၄။ ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌ ၫာဏ္ေတာ္
ျဖင့္မေတြ ့မထိမသိအပ္ေသာ တရားသည္မရွိပါတကား။

၁၅။ ဘုန္းေတာ္အနႏ ၱႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌သူတပါးတို ့ အတြက္ေၾကာင့္က်မဲ့ျဖစ္ေသာ စိတ္သည္မရွိပါတကား။

၁၆။ ကံေတာ္အနႏ ၱႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌ၫာဏ္ေတာ္ျဖင့္ မဆင္မျခင္လစ္လ်ဴရွဳေသာအမွဳသည္မရွိပါတကား။

၁၇။ ၫာဏ္ေတာ္အနႏ ၱႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌ သခၤါရတရား တို ့ကို အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱတို ့ျဖင့္ရွဳမွဳ ၀ိပႆနာၫာဏ္ေတာ္၏ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသည္ မရွိပါတကား။

၁၈။ တန္ခိုးေတာ္အနႏ ၱႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌ စိတ္၏ တည္ၾကည္မွဳ သမာဓိ၏ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသည္မရွိပါတကား။

၁၉။ အားေတာ္အနႏ ၱျဖင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌ အရဟတၱဖိုလ္ ကို ၀င္စားေတာ္မူျခင္း၏ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသည္မရွိပါတကား။

၂၀။ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာအေပါင္း၏ရွိခိုးပူေဇာ္ျခင္းကိုခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌ ကိုယ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းမွဳသည္မရွိပါတကား။

၂၁။ အလံုးစံုေသာတရားအေပါင္းကိုသိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌ႏွဳတ္ ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းမွဳသည္မရွိပါတကား။

၂၂။ ၀ိဇၨာသံုးပါး၊ ၀ိဇၨာရွစ္ပါး၊ အက်င့္စရဏတစ္ဆယ့္ငါးပါးႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၌စိတ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းမွဳသည္မရွိပါတကား။

၂၃။ ခုႏွစ္ဆူကုန္ေသာဘုရားရွင္တို ့ျဖစ္ၾကေသာ ၀ိပႆီ၊ သိခီ၊ ေ၀ႆဘူ၊ ကကုႆႏၶ၊ ေကာဏာဂမန၊ ကႆပ၊ ေဂါတမ တည္းဟူေသာျမတ္စြာဘုရားရွင္တို ့အား တပည့္ေတာ္ သည္ ဦးညႊတ္၍ရွိခိုးပါ၏ အရွင္ဘုရား။

ဤဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို တပည့္ေတာ္သည္လက္စံုမိုး၍ ရွစ္ခိုးပူေဇာ္ဖူးေျမွာ္မာန္ေလွ်ာ့ကန္ေတာ့ပါ၏အရွင္ဘုရား။

7 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္:

သားၾကီး said...

ငယ္ငယ္ကပရိတ္ၾကီး၁၁သုတ္လံုးအလြတ္ရတယ္
တကယ္ေျပာတာ
ခုေတာ့ေမ့ကုန္ျပီ အဲဒါလည္းတကယ္ပါပဲ
မြန္ျမတ္တဲ့ေဝမွ်မႈေလးအတြက္ေက်းဇူးး

Lucifer said...

ေက်းဇူးပါပဲအစ္မေရ.. အခုလုိမွ်ေဝေပးတာသိပ္ေကာင္းတာဘဲး

မ်က္မွန္ေလး said...

အရမ္းအက်ဳိးရွိပါတယ္။
ပရင္႔ ထုတ္ထားလုိက္ၿပီးအဟီး

တလႏြန္ said...

ၿမန္မာလုိအနက္အဓိပါယ္ မသိဘူး။ အခုလုိ ေဝမွ်ေပးလုိ ့ သိခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ မအနမ္း။ ပရင့္ထုတ္လုိက္မယ္ :)

ေဇာ္ said...

ပရိတ္ေတာ္ကုိ ဖတ္ရတာ တကယ္က်က္သေရရွိလုိက္တာဗ်ာ။ ခုလုိ အေ၀းမွာေရာက္ေနရတဲ့သူအတြက္ေတာ့ အတုိင္းထက္အလြန္ေပါ့ေဒၚေလးရာ။ =)

desertraindrops said...

မ႔ေရ. ေက်းဇဴးပါ။ မငံုလဲ ဘုရားစာေတြကို ပါဠိလိုသာ ရြတ္ဖတ္ေနတာ။ အနက္အဓိပၸာယ္မသိတာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ ရြတ္ကာ ရြတ္ပူေဇာ္၏။ အဓိပၸာယ္ေလး သိေတာ့ ပိုျပီးေကာင္းတာေပါ့ေနာ့။

ဦးသိန္းေ၀ said...

(ဘုရားေဟာ ဓာရဏပရိတ္ေတာ္ကို အာနႏၵာအား မည္သည့္ေန႔ မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္ ေဟာၾကားခဲ့ပါသလဲ..? )