လူတိုင္းႏွစ္သက္ေသာဂုဏ္

ရုိးသားေၿဖာင့္မတ္ေသာဂုဏ္ကို လူတိုင္းႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ ေကာင္းေသာသူမ်ားကို မဆို ထားႏွင့္မေကာင္းေသာသူမ်ားပင္လွ်င္ ရုိးသားေၿဖာင့္မတ္ေသာသူကို ႏွစ္သက္တတ္ၾကသည္။ လူတို ့သည္အဆင့္အတန္းအနိမ့္အၿမင့္၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာၿခားမည္။ မိမိနာမည္၊ ဂုဏ္သတင္း သမိုင္းတြင္က်န္ရစ္သည္ကိုေတာ့အလိုရွိၾကသည္သာၿဖစ္ပါ၏။

ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ဂုဏ္ေက်းဇူး၏ ၿခားနားခ်က္ကားၾကီးမားလွ၏။ ခႏၶာကိုယ္သည္ေသၿပီးခဏႏွင့္ ပ်က္စီးေသာလည္းဂုဏ္ေက်းဇူးကား ကမာၻဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္မပ်က္စီးဟုဆိုလိုပါ၏။ ဟင္း မွန္သမွ်အရသာရွိရန္အတြက္ အေခါင္အခ်ဳပ္သည္ဆားၿဖစ္သကဲ့သို ့ေလာက၌ရွိသမွ်ဂုဏ္ ေက်းဇူးတို ့တန္ဖိုးတက္ရန္အတြက္ အေခါင္အခ်ဳပ္ကားရုိးသားေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းၿဖစ္သုည္။မည္မွ် ေကာင္းေသာဟင္းၿဖစ္ပါေစ၊ ဆားမပါလွ်င္ဘယ္လိုမွ အရသာမရွိႏိုင္သကဲ့သို ့ရပ္ရြာေကာင္း က်ဳိး ႏိုင္ငံအက်ဳိးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ပင္ၿဖစ္ေစ စာရိတၱခ်ဳိ ့ယြင္းသြားသည္ႏွင့္ သူူ၏ ေကာင္းခဲ့ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္သမွ်သည္ဘာမွတန္ဖိုးမရွိေတာ့ေခ်။

ရုိးသားေၿဖာင့္မတ္မွဳတစ္ခုတည္းႏွင့္ပင္ လူတစ္ေယာက္အတြက္အထြဋ္အထိပ္ေရာက္ႏိုင္ ေၾကာင္း ဓမၼာစရိယ ဦးေဌးလွဳိင္က `လုပ္တာကိုင္တာ၊ ေၿပာတာဆိုတာ ေနာက္ဆံုး ႏွလံုးစိတ္ ၀မ္းထဲကိုကရုိးသားရ၏။ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို ့၏အလုပ္ဂုဏ္မွာလည္း ဥဇုပၸဋိပႏၷ၊ ရုိးသားစြာေၿပာ ဆိုေနထိုင္လုပ္ကိုင္ ၾကံစည္ၿခင္းပင္မဟုတ္ပါေလာ။ ဤရုိးသားၿခငး္သည္ကိုယ္က်င့္တရား (သီလ) အားလံုးပါ၀င္ေနသၿဖင့္ ေလာက၌ ဤအရည္အခ်င္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ပင္ အရာရာ အထြဋ္အထိပ္ေရာက္ႏိုင္၏။ ရုိးသားမွဳသည္ ထိုမွ်ေလာက္တန္ဖိုးၾကိီး၏။ အရိယာတို ့၏ေန နည္းေပတည္း။ ရုိးသားမွဳအ တြက္အထြဋ္အထိပ္ေရာက္သူကိုပင္ အရိယာဟုေခၚရ၏။ `ဟု ေဖာ္ၿပခဲ့ပါသည္။

အင္း၀ေခတ္က ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသည္ ေခြးမ်ားကိုအစာေကၽြးရင္းၿဖင့္၊ ၾကီး ေသာေခြးကငယ္ေသာေခြးကို အႏိုင္က်င့္ၿပီးကိုက္ေသာအခါ တဟဲ့ဟဲ့ၿဖင့္ေမာင္းေနရ၏။ တစ္ ခ်ဳိ ့ေခြးၾကီးမ်ားကဘယ္ေလာက္ေမာင္းေမာင္းမရ၊ ပိုဆိုးလာ၏။ ထိုအခါ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ စိတ္တိုသြားသၿဖင့္ ေတာင္ေ၀ွးကိုကိုင္ေၿမွာက္ရင္း ‘ တယ္..ဒီေခြးေတြရုိက္လိုက္ရ၊ ငါပါသံုး ေကာင္ၿဖစ္သြားေရာ့မယ္’ ဟုညည္းတြားရွာေလသည္။

ယခုဆုတ္ကပ္ေခတ္ၾကီးတြင္လည္း မေကာင္းေသာသူမ်ား မ်ားလာေသာအခါ၊ အနည္းစုၿဖစ္ ေသာေကာင္းေသာသူမ်ားက မထူးပါဘူးကြာ သူူမ်ားမိုးခါးေရေသာက္၊ ကိုယ္လည္းေသာက္ တာပဲေကာင္းပါတယ္ဆိုၿပီး မေကာင္းတာကိုလုပ္မိသြားၾကသူကမ်ား၏။ ထိုသူမ်ဳိးကား မိမိ ကိုယ္ကို သံုးေကာင္ၿဖစ္ေစသူမ်ားသာၿဖစ္ၾကပါ၏။

မိမိက္ိုယ္ကိုသံုးေကာင္ထဲမပါေအာင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ စာရိတၱသတၱိရွိသူ၊ (ရုိးသားသူ) မ်ား ၿဖစ္ၾကေစဖို ့ၾကိဳးစားေစလိုပါသည္။ ရုိးသားေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း (စာရိတၱသတၱိ) ၏အဓိကရန္သူမွာ အလိုေလာဘၾကီးၿခင္းသည္သာၿဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ မိမိတုိ ့သည္ အလိုေလာဘနည္းေအာင္ၾကိဳး စားၿခင္း၊ သူတစ္ပါးကို မနာလိုေသာ ကုႆာမစၦရိယမၿဖစ္ေစဖို ့ၾကိဳးစားေနထိုင္ၾကရမည္သာ..။

ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္(ေရႊၿပည္သာ)၏ဘ၀ႏွင့္ရင္းရေသာအေတြးအၿမင္မ်ား(အတြဲ၁) မွေကာက္ႏုတ္ကူးယူေရးသားထားပါသည္။
မ အနမ္း

1 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္:

Welcome said...

နာယူသြားပါတယ္။
ခ်မ္းေျမ့ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ

ခင္မင္စြာနဲ႔