ႏွဳတ္ဆက္ပါတယ္ ဒီဇင္ဘာ

ႏွဳတ္ဆက္ခဲ့ၿပီ ဒီဇင္ဘာ

ငါ မင္းကိုမခဲြခ်င္ေပမယ့္
ႏွစ္သစ္ရဲ႔ ေန႔တစ္ေန႔က
ငါ့ကို လက္ကမ္းကာ ႀကိဳေနၿပီေလ
ဒီေန႔ဟာ မင္းရဲ႔ေနာက္ဆံုးမို႔
ငါေၾကကဲြကာ ၀မ္းနည္းေနလည္း
မင္းရဲ႔ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္ေလးကို
အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ေပးဆပ္ခဲ့တာေၾကာင့္
ငါေမ႔ရက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး ဒီဇင္ဘာရယ္။

အနမ္း


0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: