ဘ၀ရဲ့အဓိပၸါယ္

အဓိပၸါယ္ရွိရွိေနခ်င္ရင္ အၿမဲတမ္း သတိနဲ႔ေနပါ။
သတိနဲ႔ေနတဲ့သူ၊ သတိနဲ႔ေနတဲ့လုပ္တဲ့သူ၊ သတိနဲ႔ေၿပာတဲ့သူအတြက္ အရာရာတိုင္းဟာ အဓိပၸါယ္ ရွိပါတယ္။ အေရးအၾကီးဆံုးဟာ လူေတြမွာ အတန္းပညာေတြ၊ ဘဲြ႔ေတြထက္ ဘ၀နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခံယူခ်က္ ပီပီၿပင္ၿပင္ ရွိလာဖို ့။

အဲဒါမွမရွိရင္ တကၠသိုလ္ဘဲြ ့ေတြ အဆင့္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ရရ အဲဒီလူရဲ့ ဘ၀ရွဳပ္ေထြးေနအံုးမွာပဲ။ အဲဒီလူဟာ ဘ၀မွာ အမွားေတြ အမ်ားၾကီးနဲ႔ ေနသြားအံုးမွာပဲ။ ေနာက္ဆံုး သူ႔ဘ၀ဟာ ဘာမွ အဓိပၸါယ္ မရွိပဲနဲ႔ ေသရမွာပဲ။
ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက(ေတြးမိတိုင္းေပ်ာ္တယ္)

0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: