သံုးသပ္ျခင္း

လူတိုင္းမွာခံစားခ်က္ကိုယ္စီရွိၾကတယ္ေနာ္...
ကိုယ္လည္းကိုယ့္ရဲ့ခံစားခ်က္ဆိုတာရွိတာပဲေလ
ကိုယ့္ရဲ့ခံစားခ်က္ေတြကိုအမွတ္တရအၿဖစ္ေရးမယ္ဆိုရင္...
အဲဒီအမွတ္တရေတြဟာတစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာအမွတ္တမဲ့ၿဖစ္ၿပီး
ကိုယ့္ရဲ့ခံစားခ်က္ေတြဟာလည္း၊ကိုယ့္ရဲ့ဟာသအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲသြားမလားပဲ။

အနမ္း

0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: