သူေကာင္းမွ ကိုယ္ေကာင္းရင္ လူေကာင္းမဟုတ္

ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက

ေယာဂီတို႔ထူးခ်င္တာလား၊ ရူးခ်င္တာလား။ ထူးခ်င္တာေနာ္။ ထူးခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။ ထူးေအာင္လုပ္ရမယ္။ ထူးမွထူးတဲ့။ ရွင္းရွင္းေလးပဲေနာ္။ ထူးတဲ့စိတ္ဓါတ္ေမြးရမယ္။ ထူးတဲ့စိတ္ထား ထားရမယ္။ ထူးတဲ့အေတြး ေတြးရမယ္။ ထူးတဲ့အေျပာ ေျပာရမယ္။ ထူးတဲ့အလုပ္ လုပ္ရမယ္။ ထူးတဲ့အက်င့္ က်င့္ရမယ္။ ဒါဆိုရင္ ထူးၿပီေပါ့။ ထူးခ်င္ရင္ဘာမွမခက္ပါဘူး။ ထူးလိုက္ရုံပဲေပါ့။


ေကာင္းမွေကာင္း ဆိုတဲ့စကားကလည္း အရပ္ထဲမွာေျပာေနၾကတာပဲေနာ္။ အရသာေကာင္း ေကာင္း ေလးခံစားရတဲ့အခါမ်ဳိးမွာေျပာၾကတာေပါ့။ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာေျပာရင္ ပိုေကာင္း မယ္။ ေခါက္ဆဲြေျခာက္ေၾကာ္ျငာလည္းရွိတယ္။ ေကာင္းမွေကာင္းဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့ေလ။


ေကာင္းမွေကာင္းဆိုတဲ့စကားကလည္း အရမ္းေကာင္း သိပ္ေကာင္း ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္လည္းယူလို႔ရ သလို အေၾကာင္းေကာင္းမွ အက်ဳိးေကာင္း ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္လည္း ယူလို႔ရပါတယ္။


ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ေကာင္းမွသူေကာင္းပါတယ္၊ သူေကာင္းမွကိုယ္ေကာင္းပါတယ္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္လည္း ယူလို႔ရတယ္ေနာ္။ ေလာကႀကီးမွာ ကိုယ္ကမေကာင္းပဲနဲ႔သူကေကာင္းဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ပါဘူး။ ကိုယ္ ေကာင္းမွပဲသူကေကာင္းတာပါ။ ကုိယ္မေကာင္းရင္ သူမေကာင္းႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ္ေကာင္းမွ ဆိုတာက ကိုယ္က သူ႔အေပၚေကာင္းမွလို႔လည္း အဓိပၸါယ္ရသလို ကိုယ့္စိတ္ဓါတ္ေကာင္းမွ ကိုယ့္ လုပ္ရပ္ေကာင္းမွ လို႔လည္းအဓိပၸါယ္ရပါတယ္။


ေကာင္းမွေကာင္း = ကိုယ္က သူ႔အေပၚေကာင္းမွကိုယ့္အေပၚ သူကျပန္ေကာင္းပါတယ္။

ေကာင္းမွေကာင္း = ကိုယ့္စိတ္ဓါတ္ေကာင္းေနမွ ကိုယ့္လုပ္ရပ္ေကာင္းေနမွ ကိုယ့္အေပၚ သူက (သူတစ္ပါး) ေကာင္းပါတယ္။ သေဘာေပါက္ပါတယ္ေနာ္။


ကိုယ္ကသူ႔အေပၚေကာင္းမွ သူက ကိုယ့္အေပၚေကာင္းသလို သူက ကိုယ့္အေပၚေကာင္းမွလည္း ကိုယ္က သူ႔အေပၚေကာင္းတာပါ။ လူအမ်ားစုရဲ႔ သဘာ၀ေပါ့ေလ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေပါ့။

ကိုယ္က သူ႔အေပၚေကာင္းပါလွ်က္ သူက ကိုယ့္အေပၚမေကာင္းတာမ်ဳိး၊ သူက ကိုယ့္အေပၚေကာင္းပါ လွ်က္ ကိုယ္က သူ႔အေပၚမေကာင္းတာမ်ဳိးလည္း ရွိေတာ့ရွိတာပါပဲ။ အဲဒါေတြေတာ့ ျခြင္းခ်က္ထား လိုက္ေပါ့။


သူေတာ္မွကိုယ္ေကာင္းလို႔ သူေတာ္ေကာင္းဆိုၿပီးေတာ့ သူေတာ္ေကာင္းကိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္တဲ့သူေတြ လည္းရွိတယ္ေနာ္။ အမွန္ကေတာ့မဟုတ္ဖူး။ သူေတာ္ေတာ္ မေတာ္ေတာ္ ကိုယ္ေကာင္းမွ သူေတာ္ ေကာင္းလို႔ေခၚတာ။ သူေကာင္းမွ ကို္ယ္ေကာင္းမယ္ ေကာင္းမွေကာင္းဆိုရင္ သူေတာ္ေကာင္း စိတ္ထားမဟုတ္ဖူး။ သူေကာင္းေကာင္း၊ မေကာင္းေကာင္း ကိုယ္ေကာင္းမယ္ဆိုမွသူေတာ္ေကာင္း စိတ္ထားပါ။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားစုအေနနဲ႔ကေတာ့ သူေကာင္းမွပဲကိုယ္ေကာင္းတယ္၊ ကိုယ္ေကာင္းမွပဲ သူေကာင္းတာမို႔ ေကာင္းမွေကာင္း။ ဒီသေဘာေလးနားလည္ထားရင္ ကိုယ္ေကာင္းမွပဲ သူတို႔ေကာင္း တာပါ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေကာင္းေအာင္လုပ္မယ္ ဆိုတဲ့စိတ္မ်ဳိးေလး ေမြးၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေကာင္း ေအာင္လုပ္ရမွာေပါ့။


ထူးတယ္ထူးတယ္ဆိုတာ သူမ်ားနဲ႔တူလို႔ထူးတာလား၊ သူမ်ားနဲ႔မတူလို႔ထူးတာလား။ သူမ်ားနဲ႔မတူလို႔ ထူးတာ၊ သူမ်ားနဲ႔တူရင္ ဘယ္ထူးပါေတာ့မလဲ။ သူမ်ားက ဟုိလိုစိတ္ထားတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္က ဟိုလို စိတ္မထားပဲ ဒီလိုစိတ္ထားရမယ္။ သူမ်ားက ဒီလိုစိတ္ထားတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္က ဒီလိုစိတ္မထားပဲ ဟိုလိုစိတ္ထားရမယ္။ သူမ်ားက ဟိုလိုလုပ္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္က ဟိုလိုမလုပ္ပဲ ဒီလုိလုပ္ရမယ္။ သူမ်ားက ဒီလိုလုပ္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္က ဒီလိုမလုပ္ပဲ ဟုိလုိလုပ္ရမယ္။


သူမ်ားနဲ႔ဆန္႔က်င္ဖက္လုပ္မွထူးတယ္လို႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ဖက္ဆိုေပမယ့္ ေကာင္းေသာဆန္႔ က်င္ဖက္ေတာ့ျဖစ္ရမွာေပါ့။ အဆိုးရဲ႔ဆန္႔က်င္ဖက္ အေကာင္းျဖစ္ရမယ္။ အဆိုးေတြကိုမလုပ္ပဲ ဆန္႔ က်င္ၿပီး ္အေကာင္းေတြကို လုပ္ရမယ္။


ေကာင္းေသာထူးျခားျခင္းနဲ႔ ထူးခ်င္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ သူမ်ားကဆိုးရင္ ဆန္႔က်င္ဖက္အေနနဲ႔ ကိုယ္က ေကာင္းရမွာေပါ့။ သူမ်ားကဆိုးတဲ့သေဘာတရားကိုေဆာင္တဲ့ စိတ္ထားမ်ဳိး၊ အေျပာအဆိုမ်ဳိး၊ လုပ္ ရပ္မ်ဳိးရွိတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္က အဲဒီလိုစိတ္ထား၊ အေျပာအဆို၊ လုပ္ရပ္မ်ဳိးကိုတူေအာင္မတုပဲ သူ႔ထက္ ထူးတဲ့ဆန္႔က်င္ဖက္ ေကာင္းတဲ့သေဘာတရားကိုေဆာင္တဲ့ စိတ္ထားမ်ဳိး၊ အေျပာအဆိုမ်ဳိး၊ လုပ္ရပ္မ်ဳိး ကိုက်င့္သံုးရမွာေပါ့။ အဲဒီလိုထူးမွလည္း ထူးတာပါေနာ္။


သူမ်ားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္လုပ္မွ၊ သူမ်ားနဲ႔မတူေအာင္လုပ္မွ ထူးမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ သူမ်ားက ေကာင္းတဲ့စိတ္ ထားေမြးတာ ကိုယ္က သူမ်ားနဲ႔ဆန္႔က်င္ဖက္ မေကာင္းတဲ့စိတ္ထား ေမြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ထူးပါဦး မလား။ ထူးေတာ့ထူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေကာင္းေသာ ထူးျခင္းနဲ႔ထူးတာေပါ့။


ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက ေျပာသလိုပါပဲ အမ်ားအားျဖင့္ သူတစ္ပါးကိုပဲၾကည့္တတ္၊ ျမင္တတ္ၾကတဲ့ ကၽြန္မတို႔တစ္ေတြဟာ သူက ငါ့အေပၚဘယ္လိုဆက္ဆံသလဲ၊ သူက ငါ့ေစတနာကိုတန္ဖိုးမထားဘူး၊ ငါ့ေမတၱာနဲ႔မတန္ပါဘူး စသျဖင့္တိုင္းတာလို႔မရတဲ့အရာေတြနဲ႔ တိုင္းတာၾကည့္တတ္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မ လည္း တစ္ခါက ကၽြန္မေစတနာထား၊ ခ်စ္ခင္ခဲ့တဲ့သူေတြအေပၚ မွားယြင္းစြာ စိတ္ထားမိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကၽြန္မေစတနာေတြ၊ ေမတၱာေတြဟာ မစစ္မွန္ေသးလို႔ပဲလို႔ ေတြးမိလာတဲ့အခါ၊ ကၽြန္မ စိတ္ထားကိုေျပာင္းလဲလာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ရဲ႔ စာေတြကိုဖတ္မိျခင္းအက်ဳိးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတစ္ဖက္သားအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကင္းစြာနဲ႔ ေစတနာ၊ ေမတၱာထားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ ရပါတယ္။


ဒီေန႔ ဇန္န၀ါရီလ ၉ရက္ေန႔ဟာ ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိကရဲ႔ ေမြးေန႔ျဖစ္တာနဲ႔ ဆရာေတာ္ရဲ ့တရား စာေပျဖစ္ေသာ ထူးမွထူး စာအုပ္မွ ကၽြန္မႏွစ္သက္မိတဲ့ ကၽြန္မနဲ႔တိုက္ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္း ေလးကို ပိုစ့္အျဖစ္ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိက သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ၿပီး၊ သာသနာအလုပ္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေစရန္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလွ်က္ ဦးခ်ကန္ေတာ့ပါသည္ အရွင္ဘုရား

16 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္:

Khyl said...

အနမ္းေရ ေရာက္လာတယ္...

ကိုလူေထြး said...

ဆရာေတာ္ရဲ႕ေမြးေန႕မွာ ဆံုးမစကားကို နာျပီး ဆရာေတာ္ကိုလည္း ဝပ္ျပဳ ဦးခ်လိုက္ပါတယ္...

မွ်ေဝေပးတဲ အနမ္းလည္း သူေတာ္ေကာင္းတရာမ်ား ပြားမ်ားႏိုင္ပါေစဗ်ာ...

းဝ)

သူႀကီးမင္း (တုုံးဖလား) said...

ေကာင္းလုိက္တဲ့ ပုိ႔စ္ေလးဘဲ အမ။

ဟုတ္တယ္။ သူေကာင္းေကာင္း မေကာင္းေကာင္း ကုိယ္ေကာင္းဖုိ႔က အေရးႀကီးတယ္။

ထိုိက္ဦး said...

ကြ်န္ေတာ္႔ဘဝကိုလမ္းျပေပးတာ
ေတာ့ဆ႐ာေတာ္ဦးေဇာ္တိက

ရဲ႕စာအုပ္ပါ။ေမတၱာဆိုတာဘာ
လဲမတၱာတရာလမ္းေပ်ာက္ရာမွ႔

လမ္းမႇန္ေပၚေပါက္လာသူ။

kiki said...

အားလံုးေကာင္း နူိင္ၾကပါေစ ။
သူေတာ္ေကာင္းနဲ ့ေတြ ့နုိင္ပါေစ ။

~ဏီလင္းညိဳ~ said...

မအနမ္းေရ...
ဒီပို႔စ္ေလးအတြက္ ေက်းဇူးတင္မိတယ္ဗ်ာ...။
မိမိကိုယ္ကို အရင္ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ မွတ္သားသြားပါတယ္...။
ခင္မင္တဲ့
ဏီလင္းညိဳ

Anonymous said...

က်ေနာ့္ ခံယူခ်က္ကေလးေပါ့ေနာ္..... သူေကာင္းမွ ကုိယ္ေကာင္းရင္ လူေကာင္းမဟုတ္ဘူးဆုိတာ ဘယ္လုိေၿပာရမလဲ က်ေနာ္တုိ႔လုိ သာမာန္ ပုထုဇဥ္ လူသားတေယာက္အေနနဲ႔ေတာ့ မၿဖစ္ႏုိင္ပါဘူး.. ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ ဖုံးလႊမ္းေနတဲ့သူတေယာက္ဟာ အၿမဲတမ္း ေကာင္းေအာင္ေနဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူးဗ်ာ။ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ လူဆုိးလုိ႔ပဲ အေၿပာခံရပါေစ သူေကာင္းမွ ကုိယ္လဲ ၿပန္ေကာင္းႏို္င္ပါတယ္... ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ လူတခ်ဳိ႕က ကုိယ္ကေကာင္းေပမဲ့ ကုိယ့္အေပၚမေကာင္းၾကပါဘူး။ ေမတၱာတရားနဲ႔ ခြင့္လႊတ္ရေအာင္ကလဲ ကုိယ္တုိင္ကလဲ ဘာမွမဟုတ္ေသးတဲ့ သာမာန္လူသားပါ။ တခါတေလ စဥ္းစားမိတယ္ အဲဒီလုိ ခြင့္လႊတ္ သည္းခံတတ္တဲ့ စိတ္ဟာ တဖက္လူကုိ အားေပး၊အားေၿမွာက္ ၿပဳရာက်တယ္လုိ႔ ထင္မိပါတယ္၊ သူ႕ကုိေၾကာက္တယ္လုိ႔လဲ အထင္ေရာက္ေစပါတယ္၊
ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ပါ ဆရာေတာ္ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ အတုိင္း လုိက္နာႏုိင္ခဲ့ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ကေတာ့ ဒဲ့ပဲေၿပာတတ္တယ္ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ မလုိက္္နာႏိုင္ေသးဘူးဗ်။ သာမာန္ပုထုဇဥ္ လူသားကုိးဗ်.. ေနာ..

ေမာင္ေကာင္း said...

ဟုတ္ပါတယ္အစ္မေရ.. တန္ဖိုးရွိတဲ့ ပိုစ့္ေလးပါပဲ.။။
သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ခ်င္ရင္ေတာ့ သူကေတာ္ေတာ္ မေတာ္ေတာ္ ကိုယ္ကေတာ္ေအာင္ေနရမယ္.. သူကေကာင္းေကာင္း မေကာင္းေကာင္း ကိုယ္ကေကာင္းေအာင္ေနရမယ္ေပါ့အစ္မေရ.. း)။။
ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိကေမြးေန႔အမွတ္တရ ေရးေပးတာ သာဓုေခၚပါတယ္အစ္မေရ..။ အစ္မလည္း က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္က်န္းမာပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္အစ္မေရ...။ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ..။

သုခုမေလဒီ said...

အိမ္ေရ.. အဲဒီလိုလည္းခံယူခ်က္ေတြမထားပါနဲ႔၊ အိမ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးပဲ မဟုတ္လား။ ဆရာေတာ္ေတြရဲ႔ ေဟာေျပာခ်က္ေတြက ဗုဒၶဘာသာ ၀င္တို႔အတြက္ ေကာင္းေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုညႊန္ျပ ျခင္းပါပဲ။ အဓိကကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႔စိတ္ထားကို ေကာင္း ေအာင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ပါ။ ႀကိဳးစားရင္ ဘုရားေတာင္ျဖစ္ ႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာၾက ေသးတာပဲ။ အိမ့္ရဲ႔တင္ျပခ်က္ေတြ ဟာလည္း အေၾကာင္းအက်ဳိးညီညြတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမတို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအေနနဲ႔ သာမာန္ပုထုဇဥ္ကေန၊ သာမာန္မဟုတ္ေတာ့တဲ့ အရိယာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိိဳးစားသြားရ ပါမယ္လို႔ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ကလည္း ထူးတဲ့စိတ္ဓါတ္ေမြးရမယ္၊ ထူးတဲ့စိတ္ထား ထားရမယ္ လို႔ဆိုထားပါတယ္။

အိမ္ရဲ႔ ခံယူခ်က္၊ ယူဆခ်က္ေတြကိုရဲရဲ၀ံ၀ံ တင္ျပတဲ့ အတြက္ေက်းဇူးပါ။ အဆင္ေျပေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။

may16 said...

မွန္ပါတယ္ အမ ပို႕စ္ေလး တကယ္ ကိုမွတ္သားထားၿပီး က်င့္ၾကံပါ့မယ္
မိမိကိုယ္ကိုေကာင္းေအာင္လုပ္ပါ့မယ္..

noblemoe said...

ဆရာေတာ္ရဲ ့ တရားေလးခုလို post တင္ေတာ ့ဖတ္
ခြင္ ့ရလိုက္တဲ ့တြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

noblemoe said...

ဆရာေတာ္ရဲ ့ တရားေလးခုလို post တင္ေတာ ့ဖတ္
ခြင္ ့ရလိုက္တဲ ့တြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

noblemoe said...

ဆရာေတာ္ရဲ ့ တရားေလးခုလို post တင္ေတာ ့ဖတ္
ခြင္ ့ရလိုက္တဲ ့တြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

noblemoe said...

ဆရာေတာ္ရဲ ့ တရားေလးခုလို post တင္ေတာ ့ဖတ္
ခြင္ ့ရလိုက္တဲ ့တြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

noblemoe said...

ဆရာေတာ္ရဲ ့ တရားေလးခုလို post တင္ေတာ ့ဖတ္
ခြင္ ့ရလိုက္တဲ ့တြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

desertraindrops said...

မနမ္းေရ..ေ၀မွ်ေပးတာေလး ေက်းဇူးပါ။