ပိေတာက္ပန္းတို ့ပြင့္ေသာရာသီ


တေပါင္း တန္ခူး မိုးသားၾကဴးသည့္ေႏြရာသီအခါသမယ၌အၿခားေသာသစ္ပင္ၾကီးမ်ားမွာ ရြက္ေဟာင္း ေၾကြ၍ ရြက္သစ္ထြက္စၿပဳခ်ိန္တြင္ ၿမင့္ၿမင့္မားမားခန့္ညားလွေသာ ပိေတာက္ပင္တို့ကား ရြက္စိမ္းရြက္စိုတို ့ၿဖင့္ ေ၀ဆာလွ်က္ရွိေလသည္။ထို့ၿပင္ ၿမစိမ္းေရာင္အရြက္အခက္တို ့ ၾကားမွ ေရႊအဆင္းကဲ့သို ့၀ါ၀င္းေသာ ပိေတာက္ပန္းတို ့ကား ပင္လံုးကၽြတ္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ ဖူးပြင့္ၾကကာ၊ သင္းပ်ံသည့္ရနံ ့ကို ၀န္းက်င္တစ္၀ိွဳက္ၿပန္ ့ႏွံ ့ေစေတာ့သည္။ ဤသည္ကား ပန္း ပိေတာက္၏ ထူးၿခားခ်က္ဟုပင္ ဆိုခ်င္ပါသည္။

ထို ့ေၾကာင့္လည္း “ သိဂီ ၤၿမေညွာင့္၊ ပန္းပိေတာက္တို ့

ၿဖိဳးေမာက္ရႊင္လန္း၊ ထူးဆန္းလွတင့္၊

ရုိးတံၿမင့္ႏွင့္၊ ပြင့္ၾကၾကိဳင္သင္း၊

ၿမိဳင္လံုး၀င္းမွ်……………………” ဟူ၍လည္းေကာင္း

“ ၿမိဳင္မွာၿမိဳင္ေလွ်ာက္၊ ေရႊပိေတာက္လည္း၊

ဖူးေညွာင့္ပြင့္ခ်ိန္……………………………….” ဟူ၍လည္းေကာင္း

ေရွးၿမန္မာ စာဆိုရွင္ၾကီးမ်ားသည္ ပိေတာက္ပန္းမ်ား ပြင့္ခ်ိန္တြင္ ၿမိဳင္ေခ်ရိပ္ခြင္၏ သာယာ တင့္ဆန္းပံုကို ကဗ်ာလကာၤမ်ား သီကံုးစပ္ဆိုခဲ့ၾကေသးသည္။

ထိုသို ့ ပူၿပင္းေၿခာက္ေသြ ့ေသာအခ်ိန္အခါ၌ ေတာေတာင္ေရေၿမတို ့ကို သာယာရွဳေမာဖြယ္ ၿဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းသည့္ ပိေတာက္ပင္တို ့ကိုၿမန္မာႏိုင္ငံအႏွံအၿပားေတြ ့ၿမင္ႏိုင္သည္။သဲႏွဳံးေၿမဆန္၍ ေရမ၀ပ္ေသာေဒသတို ့၌ ပိေတာက္ပင္မ်ား ပိုမိုၿဖစ္ထြန္းသည္ဟု သိရသည္။

ပိေတာက္ပင္တို ့သည္ အၿမင့္ေပ၆၀ မွ၈၀ ထိရွိတတ္ၾကသည္။ တေပါင္းလမွစ၍ သံုးၾကိမ္တိုင္ ပြင့္သည္ဟုဆိုသည္။ ေမႊးပ်ံသင္းၾကိဳင္၍ ၀ါ၀ါ၀င္း၀င္းရွိၾကေသာ ပိေတာက္ခိုင္၊ ပိေတာက္ခက္ တို ့သည္ အဆုပ္လိုက္ အခဲလိုက္ ၀င္းထိန္ေအာင္ ပြင့္တတ္ၾကေပသည္။

ပိေတာက္ သံုးၾကိမ္ပြင့္ၿပီးလွ်င္ မိုးၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ရြာ၍ မိုးရာသိီအစၿပဳသည္။ ၿမန္မာလူမ်ဳိးတို ့သည္ ပိေတာက္ပြင့္သည့္ အၾကိမ္ကိုေရတြက္ကာ မိုးရာသီကိုေစာင့္ေမွ်ာ္တတ္ၾကသည္။ ၿမန္မာႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ၿဖစ္ေသာ သၾကၤန္ေတာ္အခါႏွင့္လည္း ပိေတာက္ပြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္ တတ္ရာ ေရပက္ခံထြက္သူ၊ေရပက္သူအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ပိေတာက္ပန္းမ်ားကိုအားရပါးရ ပန္ဆင္ၾကေလသည္။ ပိေတာက္ပန္းခက္မ်ားကိုလည္းဘုရားတင္လွဴ၍လည္းေကာင္း၊ေရပက္ခံံေမာ္ေတာ္ကား၊ေရပက္မ႑ပ္မ်ား၌ အလွဆင္္ခ်ိပ္ဆဲြ၍လည္းေကာင္း ၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ ၾကပါေသးသည္။ လူငယ္ အေတာ္မ်ားမ်ားကပင္ ပန္းပိေတာက္ႏွင့္ သၾကၤန္ကို တဲြဖက္၍ ၿမင္ေနၾကၿပီ ၿဖစ္သည္။ သၾကၤန္သည္ ပိေတာက္ပန္းပြင့္သည္၊ သၾကၤန္တြင္ရြာေသာ မိုးစက္ေလးမ်ား က်လာလွ်င္ပင္ ပန္းပိေတာက္တို ့ပြင့္သည္ဟု မွတ္ထင္ေလ့ရွိၾကသည္။ အမွန္ေတာ့ တေပါင္းတန္ခူးအခ်ိန္ သည္ ပိေတာက္ပန္းပြင့္ေသာအခ်ိန္ပင္ ၿဖစ္ေလရာ၊ တိုက္ဆိုင္မွဳ ဟုပင္ဆိုႏိုင္ပါသည္။

မည္သို ့ပင္ဆိုေစ ပန္းပိေတာက္သည္ အလြန္ပင္ရနံ ့ေမႊးေသာပန္းအၿဖစ္လည္းေကာင္း၊ လူအမ်ားႏွစ္သက္ေသာ ပန္းအၿဖစ္လည္းေကာင္း ထင္ရွားေနေလသည္။ သၾကၤန္အခါသမယ ႏွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္ေသာေၾကာင့္လည္း ပိုမိုအသိအမွတ္ၿပဳခံရၿခင္း၊ အထြဋ္အၿမတ္ထား ခံရၿခင္းၿဖစ္ သည္ ဟုဆိုရေပမည္။

အနမ္း(သုခုမ)

ကိုးကား_ ၿမန္မာ ့စြယ္စံုက်မ္း အတဲြ(၆)


0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: