သင္ ကံထူးသူလား ? ကံဆိုးသူလား ?

ကံထူးသူမ်ား...........တရားအားထုတ္ခြင့္ရၾကသည္။
ကံဆိုးသူမ်ား...........တရားႏွင့္လဲြၾကသည္။
ကံအလြန္ဆိုးသူမ်ား..တရားကိုေရွာင္ၾကသည္။
သင္လူ ့ၿပည္မွထြက္ခြာဖို ့အခ်ိန္နီးလာၿပီ။

တရားမေမ့ပါႏွင့္။
သင့္ဘ၀ လက္က်န္အခ်ိန္ကို အက်ဳိးရွိရွိအသံုးခ်ပါ။
သင္ေသရင္ အားလံုးထားခဲ့ရမွာ...။

ဆရာေတာ္တစ္ပါးရဲ့ဆံုးမစာေလးလို ့ထင္ပါတယ္။ ဘယ္ဆရာေတာ္လည္းေတာ့အေသအခ်ာမသိေတာ့ပါဘူး။
ကၽြန္မကိုဓမၼဒါနၿပဳသူကေတာ့၊ကၽြန္မနဲ့ေဆးရုံမွာခင္မင္လာတဲ့ညီမေလးတစ္ေယာက္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္မလည္းၿပန္လည္မွ်ေ၀ၿခင္းသာၿဖစ္ပါတယ္။
သင္တို ့လည္း ကံထူးသူလား၊ ကံဆိုးသူလားဆိုတာ ခဲြၿခားၾကည့္ႏိုင္ေအာင္လို ့ပါ။

0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: