ဥပကၡာအခ်စ္

သမုဒယ၀တ္ရည္....
ၿဖစ္တည္ေသာပန္း ရင္ထဲလန္းေန
နမ္းနမ္း မနမ္းနမ္းပြင့္ေန၏

တြယ္တာၿခင္းအၿမစ္....
စူး၀င္နစ္လွ်က္ အခ်စ္သစ္ပင္
ခိုင္ၿမဲရွင္ေစ
ၿမင္ၿမင္ မၿမင္ၿမင္ေႏွာင္ဖြဲ ့၏

ေစတနာစိတ္....
ေ၀ၿဖာအရိပ္ၿဖစ္ ေခၽြသိပ္ခ်မ္းၿမ
ဘ၀အေမာ ၿပယ္ေလ်ာကင္းေစ
ၿငိမ္းေအးေစလို
စိုစို မစိုစို အုပ္ဆိုင္း၏

သတိရၿခင္း`ငွက္`
သစ္ပင္ထက္မွာ
မနက္ေန ့ည၊ ကာလႏွစ္ရွည္
ထာ၀ရၿဖစ္တည္
အေ၀းဆီမွတမ္းတလြမ္းေမာ
ေၾကကြဲေသာအသံ ခံစားယံုေစ
သူသိေလမလား၊ မယံုစားရဲ
ၾကားၾကား မၾကားၾကား ေတးသီ၏။

0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: