သားေၾကာၿဖတ္တာမွားသြားၿပီ

သားသမီးသံုးေယာက္အနက္ အငယ္ဆံုးသမီးကိုေမြးၿပီးေတာ့
မိခင္ၿဖစ္သူမွာ သားေၾကာၿဖတ္လိုက္သည္။ ဖခင္အတြက္အေဖာ္
ရေအာင္၊ သားေယာက်ာၤေလးလိုခ်င္တဲ့မိခင္ရဲ့ ဆႏၵမၿပည့္၀ခဲ့ပါ။
ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြေတြက အိမ္သို ့အလည္ေရာက္တုိင္း သားမေမြး
ေသးပဲ၊ သားေၾကာၿဖတ္လိုက္တာကို မခ်ိတင္ကဲေၿပာေၿပာေနၾက
တာကို မူလတန္းအရြယ္သမီးၾကီးမ်ားက မၾကာမၾကာ ၾကားေနၾက
စၿမဲပင္။

တစ္ေန ့မွာသမီးအလတ္က သူ၏ယူဆခ်က္ကို မိခင္အား၊ ဖြင့္ဟ
ေၿပာဆိုလိုက္ပံုမွာ-

`အေမ၊ အေမေတာ့သားေၾကာၿဖတ္တာမွားသြားၿပီ။ တကယ္ၿဖတ္
ရမွာက သမီးေၾကာၿဖတ္ရမွာ` တဲ့။

ခင္ေမာင္စိုး (ပညာေရး)

0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: